Diagnoosimine

Väljavõte Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Seltsi poolt koostatud ravijuhendist.

SM-iga inimene

SM diagnoosi kahtlusega inimene peab suunatama võimalikult kiiresti neuroloogi vastuvõtule. Pärast vajalike uuringute tegemist peab SM diagnoosiga inimene sattuma uuesti neuroloogi juurde, et teada saada teostatud uuringute tulemused. Kui SM diagnoos kinnitub, peab neuroloog kohe inimest informeerima tema diagnoosi olemusest, neuroloogi kohus on diagnoos nimetada – sclerosis multiplex ning selgitada, mis on selle haiguse sisu ja millised on ravivõimalused. Otsuseid ravi üle teeb SM diagnoosiga inimene ise koos raviarstiga.

SM diagnoosiga inimeste ravitasandid 

SM iseloomulike sümptomite tekkel satub inimene perearsti juurde, kes suunab inimese edasi neuroloogi juurde. Demüeliniseeriva haiguse kahtlusel teostab neuroloog MRT uuringu peaajust, soovitavalt kontrastainega. SM-ile iseloomulike kollete olemasolul tuleks inimene suunata statsionaarse neuroloogia osakonna juures töötava neuroloogi vastuvõtule diagnoosi kinnitamiseks ning edasise ravi määramiseks. Neuroloogia osakond on keskne struktuur SM diagnoosiga inimeste ravis.

SM diagnoosiga inimestele pakub kõiki teenuseid interdistsiplinaarse meeskonna teenuseid pakkuv spetsialiseeritud keskus. Tsütostaatilist ravi tehakse ainult spetsialiseeritud keskuse baasil. SM diagnoosiga inimesed peavad olema regulaarsel jälgimisel neuroloogi juures, samal ajal on mitteneuroloogiliste probleemidega soovitatav olla ravil perearsti juures.

Diagnoos

SM diagnoos on kliiniline. SM diagnoosimiseks peab olema tõestatud dissemineeritud kahjustus ajas ja ruumis. SM tuleb diagnoosida vastavalt 2001. aasta McDonaldi diagnoosikriteeriumitele 2005. aasta täiendustega. Ettevaatlik tuleb olla SM diagnoosimisega vaid kliiniliste andmete alusel, reeglina tuleb kasutada parakliinilisi meetodeid muude diagnooside väljalülitamiseks. Olulisimad parakliinilised meetodid diagnoosi kinnitamiseks ning muude haiguste väljalülitamiseks on peaaaju magnetresonantstomograafiline (MRT) uuring ning oligoklonaalse gammopaatia määramine liikvorist.

MRT uuring

MRT peaajust tuleks teha lisatud metoodika alusel. Demüeliniseeriva haiguse kahtluse korral on soovitav teha uuring kontrastainega. Kontrastaine kasutamise vajaduse üle võib otsustada uuringu käigus ka radioloog. Radioloogilises vastuses peab kajastuma demüelinisatsioonikollete iseloom vastavalt kokkulepitud vormile. Seljaaju tuleb uurida vastavalt vajadusel.

Diagnoosi vormistamine

Sclerosis multiplex`i diagnoos tuleks vormistada ladinakeelsena – sclerosis multiplex (lühendina SM), lisades sulgudes juurde haiguse alatüübi.